LIERHAGEN SKOGSDRIFT AS

 • Roar Lierhagen

  Eier av Lierhagen Skogsdrift AS, Lierhagen Transport AS og Lierhagen EIendom AS.

  Daglig leder/styreleder i Lierhagen Skogsdrift AS, og Lierhagen Eiendom AS.

  Styreleder i Lierhagen Transport AS.

  Verneombud.

  Hogstmaskinsfører, Komatsu 951 og transportsjåfør.

 • Stig Roar Lierhagen

  Medeier Lierhagen Skogsdrift AS, Lierhagen Transport AS og Lierhagen Eiendom AS.

  Daglig Leder i Lierhagen Transport AS.

  Styremedlem i Lierhagen Skogsdrift AS, Lierhagen Transport AS og Lierhagen Eiendom AS.

  HMS-ansvarlig.

  Hogstmaskinfører på Komatsu 911, Tømmerbilsjåfør på Volvo 750 og transportsjåfør.

  Ansatt siden 2004.

 • Bjørn Vegard Lierhagen

  Medeier i Lierhagen Skogsdrift AS, Lierhagen Transport AS og Lierhagen Eiendom AS.

  Styremedlem i Lierhagen Skogsdrift AS, Lierhagen Transport AS og Lierhagen Eiendom AS.

  Hogstmaskinfører, Komatsu 931XC.

  Ansatt siden 2010.

 • Anton Sveen

  Lastbærersjåfør, John Deere 1210E.

  Ansatt siden 2018.


 • Ronnie Bakken

  Hogst og Lastebærersjåfør, Komatsu 911 og John Deere 1210E.

  Ansatt siden 2014.

 • Jimmy Gråberget Stensby

  Lastbærersjåfør, John Deere 1210E.

  Ansatt siden 2014

 • Tore Arnestad

  Lastebærersjåfør, John Deere 1910G.

  Ansatt siden 2009.

 • Ole Petter Nordvik

  Hogstmaskinfører, Komatsu 911.

  Ansatt siden 2016.

 • Jonas Brobakken

  Lærling.
  Hogstmaskinsjåfør på Komatsu 951 og Lastbærersjåfør.

  Ansatt siden 2017.

 • Kai Åge Gutuen

  Lastebærersjåfør, John Deere 1910G.

  Ansatt siden 2010.

 • Pål Anders Brandstad

  Maskinfører. Bio-energi, Ponsse Buffalo Dual.

  Ansatt siden 2005.

 • Hallvar Væringstad

  Maskinfører, Komatsu 865 med BRUKS Flishogger.

  Ansatt siden 2011.

 • Leif Tore Løkken

  Lastebærersjåfør, Ponsse Buffalo.

  Innleid siden 2010, ansatt siden 2017.

 • Sigurd Hovde (Innleid)


  Gravemaskinsjåfør på Volvo EC160 og Lastbærersjåfør.

  Innleid siden 2014.

 • Svein Erik Sigurdsen (Innleid)

  Lastebærersjåfør (egen maskin)

  Innleid siden 2014/2015.

LIERHAGEN TRANSPORT AS

 • Kai Roger Kristiansen

  Tømmerbilsjåfør, Volvo.

  Ansatt siden 2014.

 • Anders Pettersbakken

  Tømmerbilsjåfør, Scania.

  Ansatt siden 2015

 • John Tore Ekli

  Tømmerbilsjåfør, Volvo 750

  Ansatt siden 2018.

 • Hans Einar Farås

  Tømmerbilsjåfør, Scania.

  Ansatt siden 2014

 • Espen Hanson

  Tømmerbilsjåfør, Volvo 750.

  Ansatt siden 2016

 KONTOR OG VERKSTED

 • Ann Kristin Lierhagen

  Medeier i Lierhagen Skogsdrift AS, Lierhagen Transport AS og Lierhagen Eiendom AS.

  Styremedlem i Lierhagen Skogsdrift AS, Lierhagen Transport AS og Lierhagen Eiendom AS.

  Kontorsekretær.

  Ansatt siden 2014.

 • Vidar Kristiansen

  Mekaniker.

  Ansatte siden 2015.